onsdag 3. november 2010

Resultater av spørreundersøkelse

Utifra undersøkelsen kan man se at de som svarte visste hva et eventbyrå var. 80 % hadde enten vært med på et arrengement i regi av et eventbyrå enten via jobb eller på fritiden.
71% dem arrangerte sosiale sammenkomster (se figur 1). Figur 1:

67 % av disse arrangerte
sosialesammenkomster, og ikke mer en 19 % hadde benyttet seg for eventbyråer i den sammenheng. Derimot var alle positive til det å kunne ha en totalleverandør innefor arrangement, hvis de skulle benytte seg av noe sånt. Derimot veldig splittet besvarelse på om de kunne tenke seg å bruke penger til å være gjest i sitt eget selskap for en pengesum. Her har man jo også i bakhodet at nesten 60% av de som besvarte undersøkelsen var studenter, og ikke i målgruppen. For de som var i målgruppen viser det et stort JA for at de er interisserte i å bruke penger på arrangement.

Siste spørsmål spurte jeg hva de vil finne i et eventbyrå i forhold til tjenester.
Og diagrammet ble som så (figur 2):

Figur 2:
Det eneste jeg ser er at det ikke er noe medhold i at det skal være ødvendig med gullsmed innenfor leverandørgruppene til en leverandør som oss. Ellers er det entydig at design av innvitasjoner, bordkort og lignende er mer ønsket enn min teori. Grunnen til at jeg var noe usikker på dette er det at det er veldig få firmaer som leverer det som en del av sitt totalprodukt. Kanskje ikke på grunn av det ikke var et ønske fra kunden, men heller grunnet at man kanskje ikke ser behovet. Lyd og lys, bartendere, kokk, catering, servitør og underholdning var også klare poster som var ønsket.

Konklusjonen er at det er et marked for mitt produkt. Og det er viktig for meg å konsentrere meg på min målgruppe og hvordan å nå fram til dem. Og hvordan total produktet vil bli fremstillet.
Dette i tillegg til pris og pakkeløsninger som man blir enige om på forhånd!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar