onsdag 3. november 2010

Juli – Desember

2011

- Her skal vi ha kunnet opparbeidet kapital, kan man ta utbytte?

-Har vi gode nok betingelser hos våre underleverandører

- Gå over kundeoversikt evt markedsføringsplan

- Utvidelse av konsept? Ny målgruppe? Hva må til?

Januar – Desember 2012


- Personalet utvides med :

Økonomi og markedsførings ansvarlig

Dekoratør

Prosjektleder

Dette gjør at Jørgen A. og meg selv kan tre inn i våre forutsette stillinger som dagligleder og partner.

- Er økonomien slik at man kan utvide til nye avdelinger i Trondheim/Bergen allerede til neste år (2013)?

- Fortsatt pushe på for å utarbeide best mulige underleverandører

Januar – Desember

2013

- Utarbeiding av en/to nye avdelinger i storbyene Trondheim/Bergen

- Utarbeiding av underleverandører i de aktuelle områdene.

- Ansettelser i de forskjellige

- Iverksette markedsføring (dette forutsetter at underleverandøerene er på plass, og ansettelser)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar