onsdag 3. november 2010

Målgruppe og markedsføring

Jeg vil lokalisere meg i Oslo som sentral område. Men også kunne ta oppdrag utver Asker og Bærum eventuelt lengre ut ifra Oslo med tiden. Muligens senere starte opp i storbyene i Norge som Bergen og Trondheim.

Jeg vil promotere via bekjentskaper i bransjen venner og bekjente. Dette gjør også at eventuelle kunder får et mer personlig budskap. Det vil også være mest lønnsomt for oss å kunne sammarbeide med resturater eller catring firmaer for arbeidsavtaler som levering av mat, tilgang til kokker og ikke minst reklame utad. Ved å sammarbeide med slike parter vil man også få anbefalinger og vi kan knytte til oss et stort nettverk som kan gi oss tilganger til lokaler, billigere tjenester ol.

Jeg ville også bruk internett som kanal i og med at dette er en kanal nesten samtlige av Norges befolkning bruker til daglig.

Facebook er for eksempel et godt eksempel på en nettside med stor dekning av norges urbane befolkning. Starte opp en Facebook gruppe og invitere venner og kjente, og oppfordre til å invitere videre. Ikke minst ha en egen nettside til firmaet som alle gruppe medlemer blir henvist til på gruppen.Få media oppmerksomhet, bruk kontakter og bli skrevet om i lokalavisen el.
Markedet for meg som totalleverandør innenfor arrangementer er ganske stort.
Det jeg vet er at i følge Brønnøysund registerene er det 219 firmaer i hele Norge innenfor catring og 411 firmaer registerert innenfor event.

Jeg finner ingen konkrete data på hvor mange som benytter seg av eventbyrå eller hvor mange som feirer for eks. sermonier eller bursdager med festligheter. Men èn ting jeg vet er at vi
Normenn, hvis vi tenker på alkoholkonsum drikker mer alkohol pr innbygger gjennom hele året enn resten av verden. Første kvartal i år ble det registrert 17 millioner liter vin for eks (ssb.no).

Målgruppen derimot er vanskeligere å definere. Men jeg har kommet fram til at målgruppen primært er enkeltpersoner i en alder fra 30 og oppover, med en god personlig økonomi eller firmaer/lag i alle størrelser. Deres kjøps kritereier er et perfekt produkt, en samlet pakkepris avtalt på forhånd og god service.

"Det lille ekstra til din begivenhet".


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar