onsdag 3. november 2010

FramdriftsplanTidsperspektiv:

Hva:


Ut året 2010


- Logo skal utarbeides

- Nettside skal komme på plass

- Utarbeide konkerransedyktige underleverandører

- Utvikle markedstrategi

- Utarbeide en økonomiplan


Januar 2011

- Firmeat skal opprettes

- Markedsføring skal iverksettes

- 100% konsentrasjon på å profilere oss som et varemerke

- Ansettelser av 2 pers som skal inneha stilling som:

servitør/garderobe/vask/garderobe/barback – deltid

Februar – Juli 2011

(6 måneder)

- Gjennomgå økonomien, sammenhenger i forhold til

prosjekter og perioder som evt. Ukedager. Likviditet?

- Markedsføringen: er den bra nok?

- Gjennomføre en spørreundersøkelse til kunder i forhold til

utbedringer evt positive tilbakemeldinger

- Fortsette å knytte tråder til nye underleverandører


Juli – Desember

2011

- Her skal vi ha kunnet opparbeidet kapital, kan man ta utbytte?

-Har vi gode nok betingelser hos våre underleverandører

- Gå over kundeoversikt evt markedsføringsplan

- Utvidelse av konsept? Ny målgruppe? Hva må til?

Januar – Desember 2012


- Personalet utvides med :

Økonomi og markedsførings ansvarlig

Dekoratør

Prosjektleder

Dette gjør at Jørgen A. og meg selv kan tre inn i våre forutsette stillinger som dagligleder og partner.

- Er økonomien slik at man kan utvide til nye avdelinger i Trondheim/Bergen allerede til neste år (2013)?

- Fortsatt pushe på for å utarbeide best mulige underleverandører

Januar – Desember

2013

- Utarbeiding av en/to nye avdelinger i storbyene Trondheim/Bergen

- Utarbeiding av underleverandører i de aktuelle områdene.

- Ansettelser i de forskjellige

- Iverksette markedsføring (dette forutsetter at underleverandøerene er på plass, og ansettelser)

Resultater av spørreundersøkelse

Utifra undersøkelsen kan man se at de som svarte visste hva et eventbyrå var. 80 % hadde enten vært med på et arrengement i regi av et eventbyrå enten via jobb eller på fritiden.
71% dem arrangerte sosiale sammenkomster (se figur 1). Figur 1:

67 % av disse arrangerte
sosialesammenkomster, og ikke mer en 19 % hadde benyttet seg for eventbyråer i den sammenheng. Derimot var alle positive til det å kunne ha en totalleverandør innefor arrangement, hvis de skulle benytte seg av noe sånt. Derimot veldig splittet besvarelse på om de kunne tenke seg å bruke penger til å være gjest i sitt eget selskap for en pengesum. Her har man jo også i bakhodet at nesten 60% av de som besvarte undersøkelsen var studenter, og ikke i målgruppen. For de som var i målgruppen viser det et stort JA for at de er interisserte i å bruke penger på arrangement.

Siste spørsmål spurte jeg hva de vil finne i et eventbyrå i forhold til tjenester.
Og diagrammet ble som så (figur 2):

Figur 2:
Det eneste jeg ser er at det ikke er noe medhold i at det skal være ødvendig med gullsmed innenfor leverandørgruppene til en leverandør som oss. Ellers er det entydig at design av innvitasjoner, bordkort og lignende er mer ønsket enn min teori. Grunnen til at jeg var noe usikker på dette er det at det er veldig få firmaer som leverer det som en del av sitt totalprodukt. Kanskje ikke på grunn av det ikke var et ønske fra kunden, men heller grunnet at man kanskje ikke ser behovet. Lyd og lys, bartendere, kokk, catering, servitør og underholdning var også klare poster som var ønsket.

Konklusjonen er at det er et marked for mitt produkt. Og det er viktig for meg å konsentrere meg på min målgruppe og hvordan å nå fram til dem. Og hvordan total produktet vil bli fremstillet.
Dette i tillegg til pris og pakkeløsninger som man blir enige om på forhånd!

Vær beredt!


Hva kan gå bra?

Jeg vil ha personale ansatt på deltid. Og vil derfor ikke lønne dem med mindere det er prosjekter i gang. Og er det slik at det er en del å gjøre, blir det penger i kassen. For eksempel vil servitører/garderobeans
l ha en lønn innenfor tariff på 110 kr timen, med tillegg for arbeidstid melom 21:00 og 06:00. Dette vil være innleid arbeidskraft. De vil kunne være til tjeneste for 220 kr i timen. Det tilsier 50% avkastning pr servitør i et arrangement.

Det som også gir opptur er lystne mennesker, et babyboom, en forerlskelsstorm eller bedret personlig økonomi generelt sett når det gjelder hele Norges befolkning.

Hva kan gå galt?

Det finnes ikke kunder. At personlig øknonomi nivået syker. At mennesker ikke lenger liker å ha julebord, eller å finne kjærligheten. Det værste senarioet er hvis jeg jeg sitter igjen med uforrutsette kostnader hvor jeg ikke vil være kapabel til å betale. Derfor vil dette belaste meg privat i og med at det er et enkeltmannsforetak.
Det som skal gjøre for at forretningsplanen skal gå i boks, avhenger mye av markedsføringen. Det å nå ut til kunden, og få nok etterspørsler. Skaffe store og viktige forretningspartenere og underleverandører. Det er også vikig å unne stille med konkurransedktige priser, kunne tilby kundene løsninger som de selv ønsker og fortsatt "ikke leke butikk".

Noe som kan være lurt å tenke på er om man heller skal starte opp et AS enn å ta et enkeltmannsforetak i forhold til risiko.
Også det i forhold til å skulle utvide til Bergen og Trondheim. At det vil være nødvendig med en utvidelse med rask virkning kan jeg si sikkert at ikke vil skje i og med at konkurrentene er mange. Det som er viktig er å etablere og konsenterere seg på markedsføring og et solid varemerke.

Målgruppe og markedsføring

Jeg vil lokalisere meg i Oslo som sentral område. Men også kunne ta oppdrag utver Asker og Bærum eventuelt lengre ut ifra Oslo med tiden. Muligens senere starte opp i storbyene i Norge som Bergen og Trondheim.

Jeg vil promotere via bekjentskaper i bransjen venner og bekjente. Dette gjør også at eventuelle kunder får et mer personlig budskap. Det vil også være mest lønnsomt for oss å kunne sammarbeide med resturater eller catring firmaer for arbeidsavtaler som levering av mat, tilgang til kokker og ikke minst reklame utad. Ved å sammarbeide med slike parter vil man også få anbefalinger og vi kan knytte til oss et stort nettverk som kan gi oss tilganger til lokaler, billigere tjenester ol.

Jeg ville også bruk internett som kanal i og med at dette er en kanal nesten samtlige av Norges befolkning bruker til daglig.

Facebook er for eksempel et godt eksempel på en nettside med stor dekning av norges urbane befolkning. Starte opp en Facebook gruppe og invitere venner og kjente, og oppfordre til å invitere videre. Ikke minst ha en egen nettside til firmaet som alle gruppe medlemer blir henvist til på gruppen.Få media oppmerksomhet, bruk kontakter og bli skrevet om i lokalavisen el.
Markedet for meg som totalleverandør innenfor arrangementer er ganske stort.
Det jeg vet er at i følge Brønnøysund registerene er det 219 firmaer i hele Norge innenfor catring og 411 firmaer registerert innenfor event.

Jeg finner ingen konkrete data på hvor mange som benytter seg av eventbyrå eller hvor mange som feirer for eks. sermonier eller bursdager med festligheter. Men èn ting jeg vet er at vi
Normenn, hvis vi tenker på alkoholkonsum drikker mer alkohol pr innbygger gjennom hele året enn resten av verden. Første kvartal i år ble det registrert 17 millioner liter vin for eks (ssb.no).

Målgruppen derimot er vanskeligere å definere. Men jeg har kommet fram til at målgruppen primært er enkeltpersoner i en alder fra 30 og oppover, med en god personlig økonomi eller firmaer/lag i alle størrelser. Deres kjøps kritereier er et perfekt produkt, en samlet pakkepris avtalt på forhånd og god service.

"Det lille ekstra til din begivenhet".


SWOT


Konkurrenter

Som den eldre datamannen Gregory Rawlins sa " Hvis ikke du er en del av dampveivalsen, er du en del av veien".

S:
Styrken i min bedrift er at jeg er engasjet, motivert og måldrevet. Jeg har mye kontakter allerede, en stødig sammarbeidspartner Jørgen A., med mulige investorer allerede. Og har mennesker som en kompetente innenfor de stillingene vi trenger bemanning.

W:
Svakheter med firmaet er mange konkurrenter. Vanskelig å definere målgruppe, og å nå målgruppe. Få kunden til å være mindre truet av ordet "EVENT".

O:
Mulighetene ved det eksterne er å kunne bruke konkurrenter. Lage sammarbeidspartnere, danne allianser. For det er også ofte sånn at eventbyråer ligger under samme paraply som en kjede i utelivsbransen. EKs: Manolo, Donald og Onkel blå (servos), sammarbeider mye med BestCompany.

T:
Truslene jeg kan møte er for velletablerte konkurrenter. En nedgang i personlig økonomi i Norge. Et stille marked innenfor bransjen og for lite kundereasjoner.